Typ společnosti

Společnost s ručením omezeným (Pte Ltd.)

Informace zveřejněné o funkcionářích společnosti

Jména ředitelů i akcionářů jsou uvedena ve veřejném rejstříku. Jeden z ředitelů musí mít bydliště v Singapuru.

Požadavky na účetnictví

Ano, je vyžadována každoroční daňová evidence

Zdanění

17% nad 300 000 SGD, 8,5% pod 300 000 SGD Žádné zdanění zisků, které pocházejí ze zahraničí nebo z finančních cenných papírů, avšak společnost je povinna platit v Singapuru daň z příjmu, který:

 • pochází nebo je odvozen ze Singapuru; nebo
 • pochází mimo území Singapuru, ale je přijat na území Singapuru.

Příjem přijatý ze zahraničí

Podle § 10 odst. 25 zákona o Dani z příjmu se příjmy ze zahraničí vzniklé mimo území Singapuru považují jako za přijaté v Singapuru, pokud jsou:

 • převedeny nebo přeneseny do Singapuru;
 • slouží k úhradě jakéhokoli dluhu vzniklého v souvislosti s obchodem nebo podnikáním provozovaným v Singapuru;
 • nebo slouží k nákupu jakéhokoli movitého majetku přivezeného do Singapuru (např. zařízení nebo suroviny spojené s vaší firmou).

Legislativa

Singapurský zákon o společnostech z roku 1963.

Standardní měna

Singapurský dolar (SGD)

Doba založení

Registrace společnosti trvá 3-4 dny.

Stabilita

Velmi stabilní jurisdikce s vynikající pověstí.

Časové pásmo

Pohodlné časové pásmo (GMT +8).

Požadavek na sekretářku

Ano

Splacený základní kapitál

Požadavek na splacený Kapitál není. (1 SGD)

Datum obnovení

Registrace společnosti trvá 3-4 dny.

Základy právního systému

Podle obecného práva.

Požadavky na počet ředitelů / akcionářů

Minimálně 1 ředitel/ 1 akcionář. Jeden z ředitelů musí mít trvalé bydliště v Singapuru.

Akcie na doručitele

Akcie na doručitele nejsou povoleny.

Požadované dokumenty pro založení společnosti

Ověřená kopie pasu a nebo OP, k ověření adresy bydliště doložit ověřené kopie účtenky / výpisu z účtu ne starší 3 měsíců pro každého akcionáře a ředitele společnosti.

Ceník:

Naše cena za založení společnosti je 5.500 USD

Cena zahrnuje všechny dokumenty tak, aby společnost mohla být plně funkční již od prvního dne registrace

 • Osvědčení o založení společnosti vydané místním registrátorem
 • Memorandum a stanovy
 • Sídlo společnosti na 1 rok
 • Akcie
 • Usnesení týkající se jmenování ředitele a rozdělení akcií.
 • Plně oddaný agent CEVE ve vašem servisu po dobu jednoho roku.

Poplatky obnovení-správy (Renewal Fees) po jednom roce 4.500 USD

Seznam služeb v ceně

 • Obnovení sídla
 • Průběžné ověřování, že společnost dodržuje místní zákony
 • Plně oddaný agent CEVE ve vašem servisu po dobu jednoho roku.

Doprovodné nomine služby

Služby nominee ředitel – 1 rok : 3.600 USD

Služby nominee společník - 1 rok : 780 USD

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Pro nezávaznou poptávku vyplňte formulář, kontaktujeme vás:

Odpovíme vám do 24 hodin

Kliknutím na tlačítko souhlasíte se smluvními podmínkami