Co je cílem likvidace společnosti?

Cílem je ukončení podnikatelských aktivit společnosti, vypořádání všech majetkoprávních vztahů vůči věřitelům, dlužníkům, státní správě a zaměstnancům podle zákona a výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Jak likvidace společnosti ve spolupráci s námi probíhá?

Svěříte-li nám likvidaci své společnosti, budeme postupovat zhruba takto:

  1. Jako vlastníci společnosti se rozhodnete o jejím vstupu do likvidace. Toto rozhodnutí společně sepíšeme formou notářského zápisu.

  2. Jmenujeme likvidátora

  3. V roli likvidátora převezmeme společnost a postupně zlikvidujeme její aktiva, zajistíme prodej majetku, vymáhání nebo prodej pohledávek. Také ukončíme různé závazkové vztahy, propustíme zaměstnance, uhradíme závazky dodavatelů, úvěry a zajistíme specifické zákonem předepsané účetní a daňové povinnosti společnosti.

  4. Jakmile vypořádáme všechny závazky společnosti a jediným aktivem zůstanou peníze na bankovním účtu, vypracujeme závěrečnou zprávu o průběhu likvidace a spolu s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku ji předložíme vlastníkům společnosti ke schválení.

  5. Po schválení vám vyplatíme likvidační zůstatek a po několika dalších zákonem vyžadovaných úkonech podáme návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku k příslušnému soudu.

  6. Soud rozhodne o výmazu a celý proces je u konce. Společnost je oficiálně zlikvidována.

Všechny tyto kroky ve spolupráci s vámi zajistíme a dohlédneme na to, aby likvidace společnosti proběhla tak, jak zákon žádá.

Ujme se vás zkušený likvidátor Ing. Martin Janoušek

“Kromě toho, že jsem jednatelem CEVE s.r.o. jsem také jako fyzická osoba likvidátorem společností. Desítkám společností jsem pomohl úspěšně projít procesem likvidace a léty nabyté zkušenosti jsem připraven využít pro vás.”

Časté otázky k likvidaci společnosti

Kdy je možné likvidaci využít a jak se liší od insolvenčního řízení?

Likvidace společnosti můžete využít v případě, že máte nepředluženou firmu, jejíž podnikání jste se vy a další vlastníci rozhodli dobrovolně ukončit, rozprodat majetek společnosti a vyplatit si své podíly ve formě likvidačního zůstatku.

Oproti tomu insolvenční řízení neboli bankrot je nedobrovolný proces, kdy soud za zákonem stanovených podmínek rozhodne o insolvenci společnosti a jmenuje insolvenčního správce, který zpeněží zbývající majetek a z výnosu uspokojí věřitele společnosti. Na vlastníky společnosti se v naprosté většině bankrotů nedostane, a tudíž o své investice do podnikání přicházejí.

Pokud nevíte, zda je pro vás likvidace společnosti vhodnou cestou, zavolejte nám, zdarma vám poradíme.

Jak se stanovuje likvidátor a kdo jím může být?

Likvidátorem musí být fyzická osoba. S výjimkou několika případů daných obchodním zákoníkem je likvidátor jmenován společníky či akcionáři likvidované společnosti, dle jejich vlastního uvážení. Může jím být prakticky kdokoli, včetně osob z bývalého managementu společnosti.

Při spolupráci na likvidaci společnosti s námi bude likvidátorem jednatel CEVE s.r.o., Ing. Martin Janoušek.

Jak dlouho proces likvidace trvá? Je potřeba dodržet nějaké časové lhůty?

Kvůli různým zákonem předepsaným lhůtám jde o poměrně dlouhý proces. Dá se říci, že společnost nelze z obchodního rejstříku vymazat dříve než půl roku od rozhodnutí o vstupu do likvidace.

Mezi zákonem předepsané lhůty patří například lhůta pro přihlášení pohledávek, pro vyjádření příslušných orgánů státní správy a další.

Kdo se může likvidace účastnit a kdo má tento proces na starosti? Je lepší, aby to byli lidé z dané společnosti nebo spíše externisté?

Hlavní odpovědnou osobou je vždy likvidátor společnosti, který během likvidace jménem společnosti jedná. Další složení likvidačního týmu záleží na konkrétních okolnostech, respektive parametrech likvidovaného subjektu.

Management dané společnosti obvykle společnost a její vztahy dobře zná, ale nemá dostatečné zkušenosti a znalosti specifik likvidačního procesu, který se od „normálního provozu” firmy výrazně liší. Obvykle je tedy vhodná kombinace obojího.

Pro nezávaznou poptávku vyplňte formulář, kontaktujeme vás:

Odpovíme vám do 24 hodin

Kliknutím na tlačítko souhlasíte se smluvními podmínkami