1.   Společnost CEVE s.r.o. souhlasí s tím, že se ve všech telefonických hovorech s vámi představí.
  2.   Souhlasíte s tím, že vám společnost CEVE s.r.o. smí volat na telefonní číslo, které jste jí poskytli, a to i v případě, že je toto číslo evidováno v seznamu osob, které nemají zájem o telemarketingové telefonáty.
  3.   Společnost CEVE s.r.o. souhlasí s tím, že vám poskytne možnost zrušit uskutečňování budoucích hovorů ze strany společnosti CEVE s.r.o. na vámi poskytnuté telefonní číslo.
  4.   Souhlasíte s tím, že společnost CEVE s.r.o. vám smí volat za účelem marketingu a zodpovězení dotazů, které máte ohledně jejích produktů a služeb.
  5.   Pokud je telefonní číslo, které jste společnosti CEVE s.r.o. poskytli, číslem mobilního telefonu, souhlasíte s uskutečňováním telefonních hovorů a zasíláním textových zpráv ze strany společnosti CEVE s.r.o. na toto číslo.
  6.   Souhlasíte s tím, že společnost CEVE s.r.o. smí prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste poskytli, propagovat své produkty a služby.
  7.   Společnost CEVE s.r.o. souhlasí s tím, že vám ve všech e-mailech propagujících její produkty a služby poskytne možnost odběr budoucích e-mailů tohoto typu zrušit.
  8.   Výslovně souhlasíte s tím, že společnost CEVE s.r.o. smí prostřednictvím volání na telefonní číslo, které jste poskytli, propagovat své produkty a služby. Tato volání mohou být uskutečňována pomocí automatického telefonního systému.
  9.   Výslovně souhlasíte s tím, že na telefonní číslo, které jste poskytli, mohou být uskutečňovány telefonáty ze strany společnosti CEVE s.r.o., které mají podobu předem nahraných zpráv týkajících se produktů a služeb společnosti CEVE s.r.o., a společnost CEVE s.r.o. souhlasí s tím, že vám poskytne možnost uskutečňování budoucích telefonátů s předem nahranými zprávami zrušit.
  10.   Společnost CEVE s.r.o. souhlasí s tím, že váš výslovný souhlas s uskutečňováním telefonátů, které propagují produkty a služby společnosti CEVE s.r.o. v souladu s těmito podmínkami, není podmínkou nezbytnou pro nákup produktů a služeb společnosti CEVE s.r.o..
  11.   Souhlasíte s tím, že vám zaměstnanci společnosti CEVE s.r.o., uskutečňující hovory jménem společnosti CEVE s.r.o., smějí v souladu s těmito smluvními podmínkami volat, a souhlasíte s nahráváním příchozích a odchozích hovorů za účelem zvyšování kvality služeb a školení.