Proč řešit krizový management externě?

Klienti, kteří se svým podnikem zabývají denně, často nevidí větší či menší problémy v jeho fungování. Dlouhodobé přehlížení takových problémů může vést až k tomu, čemu říkáme krize ve firmě. Příčiny mohou být různé:

 • Pozitivní příčiny krize ve firmě - zakázek přibývá, firma roste a expanduje. Spolu s tím se ale zvyšují náklady na zásoby, vybavení, rostou nároky na personální obsazení a celkové řízení všeho, co s tím souvisí.
 • Negativní příčiny krize ve firmě - firma je málo solventní, dodavatelé dodávají pouze za hotové, cashflow a personální obsazení není ideální.

Oba případy mohou vést k problémům. Čím dříve si klient uvědomí, že to potřebuje řešit, tím snáze společně najdeme východisko. Řešení je často až překvapivě snadné.

Domluvme si první schůzku zdarma

Víme, že popis služby na webu může být trochu abstraktní a jen těžko si z něj představíte konkrétní přínosy přenositelné do svého podnikání. Proto nabízíme první nezávaznou schůzku zdarma.

Schůzka zabere cca dvě hodiny, a po ní se rozhodnete, zda navážeme další spoluprací. Co na ní probereme?

 • vysvětlíme si základní metody postupu
 • zběžně se podíváme na metodiky řízení vaší firmy, firemní postupy, na jednotlivé komunikační kanály mezi odděleními, přístup ke zpracování dat, postupy řízení objednávek a zakázek, vedení účetnictví a jeho výstupy. Zkrátka probereme vše, abychom si udělali základní obrázek o firmě, a na něm mohli dále stavět.

Z první nezávazné schůzky získáme základní pohled na situaci ve firmě a dohodneme se, jak budeme směrovat další spolupráci.

Pokud se dohodneme, následuje druhá, již placená schůzka. Na ní budeme hledat konkrétní řešení problémů, které jsme si společně definovali. Díky tomu získáme kompletní přehled o firmě a prostoru ke zlepšení, a budeme schopni připravit časový a finanční odhad pro celou spolupráci.

Potřebujete poradit nebo váháte, zda je tato služba pro vás vhodná? Kontaktujte nás.

Jak vám pomůžeme?

Z nezaujatého pohledu se podíváme na situaci ve vaší firmě. Zpracujeme audit, díky kterému odhalíme příčiny problémů, a najdeme jejich řešení.

Základem našich služeb je manažerské poradenství vedoucí ke zlepšení situace ve společnosti, a zvýšení vašich zisků.

Zanalyzujeme firemní postupy a zpracujeme audit, ve kterém se společně podíváme na:

 • řízení firemních zásob
 • postupy obchodního oddělení
 • jak vypadá sledování zisků, nákladů, rentability, tržeb apod.
 • procesní řízení firmy
 • efektivitu činností v podniku
 • vnitrofiremní (interní) komunikaci
 • finanční řízení a controlling
 • obchod a marketing

Díky tomu zjistíme, co ve firmě funguje a nefunguje, co zbytečně žere nejvíce nákladů, a kde se dá ušetřit čas i peníze.

Problémy ve firmách totiž většinou pramení z těchto faktorů:

 • Chybné řízení nákladů a sledování rentability
 • Nulová propagace a PR (public relations)
 • Chaos v organizaci práce lidí
 • Chaos v řízení porad
 • Nedostatečné znalosti a zkušenosti ve vedení lidí
 • Absence strategického řízení firmy
 • Nedostatečné plánování a controlling
 • Chybějící rozvoj a inovace firmy, produktů, služeb
 • Nedostatečné finanční řízení firmy
 • Dlouhá doba splatnosti faktur dodavatelům
 • Problémy se splatností faktur od odběratelů
 • Špatné cash-flow
 • Nízká likvidita firmy
 • Snížená solventnost firmy
 • Nízký důraz na rozvoj pracovníků
 • Nejednotnost a špatné vztahy mezi zaměstnanci
 • Atmosféra strachu ve firmě
 • Nízká komunikační úroveň uvnitř firmy
 • Komunikační šumy, zmatky apod.

Případová studie - jak může naše spolupráce vypadat?

Před rokem nás oslovil klient podnikající ve strojní výrobě, podnik s 55 zaměstnanci.

Na první nezávazné schůzce jsme se vzájemně poznali - zabralo nám to zhruba 3 hodiny. Povídali jsme si o tom, jak majitel vidí svojí firmu, jaké jsou jeho denní pocity, potřeby a trápení. Pak jsme se dohodli, že si firmu společně projdeme a podíváme se na jednotlivé procesy, na dokumenty, na vedení dokladů, účetnictví. Probrali jsme vše potřebné k tomu, abychom si navzájem rozuměli a věděli, co jeden druhému můžeme přinést - aby v budoucnu nedošlo k nedorozuměním a ani jedna ze stran zbytečně neztrácela čas.

Druhá schůzka - ta byla delší, 6 hodin. Šli jsme více do hloubky problémů, které jsme si definovali při prvním setkání. Po dohodě s klientem a zaměstnanci jsme se procházeli firmou, sledovali věci související s podnikem, jeho provozem, diskutovali, a postupně hledali řešení problémů.

Na základě druhé schůzky jsme připravili to, čemu říkáme “záznam prvního pohledu” - tedy podklady pro další spolupráci, na jejichž základě jsme dohodli další setkání, které již půjde k jádru problémů.

Třetí setkání nám zabralo cca 4 hodiny. Na základě předchozích poznatků jsme definovali hlavní problémy podniku, na kterých budeme pracovat.

Definovali jsme tyto hlavní problémy:

 1. nevhodné výstupy z účetnictví - neposkytují vhodný základ pro správné manažerské řízení podniku. Účetnictví je sice dobře vedené, ale jeho prezentace neumožňuje vyčíst z něj informace pro potřeby vedení společnosti.
 2. nevhodné řízení finančních prostředků - firma roste, ale přesto nemá dostatek volných prostředků na rychlejší rozvoj. Tržby se do ní vrací pomalu, zejména kvůli dlouhé splatnosti vystavených faktur.
 3. nevhodné řízení obchodního oddělení a napojení na kalkulace zakázek a jejich zpětnou kontrolu. I když je firma poměrně velká (55 zaměstnanců), vše funguje tak nějak “na pocit”. Není možné zjistit, jaké jsou náklady na zakázku, co vše zakázka obsahuje, v jaké fázi se nachází, jak si stojí finančně, a zda je zisková nebo ne.

Naše řešení:

 1. Zpřehlednění účetnictví - s klientovou účetní firmou jsme nastavili přesný systém vedení a označování dokladů tak, aby klient z účetnictví přehledně a na týdenní bázi získal informace potřebné pro rozhodování. Tento problém jsme vyřešili v průběhu prvních dvou měsíců od navázání spolupráce.
 2. Zlepšení cash-flow - do jednání jsme zapojili klienta, jeho banku a společnosti, které financují výrobu a našli jsme modely, jak získat volné prostředky na další rozvoj. Tady byla reakce velmi rychlá a cca dva měsíce po začátku spolupráce byly již nastaveny první systémy a cash flow se začalo upravovat.
 3. Nastavení řízení obchodního oddělení a kalkulací zakázek - to byl složitý proces. Zaměstnanci byli zvyklí, že vše nějak funguje, a nic víc se po nich nechce. Museli jsme si společně vysvětlit a ukázat, co firmě přinese změna v procesech, a kam jí to posune. Vymysleli jsme zakázkové listy, nastavili typy záznamů a sledování. Největším úspěchem bylo, že cca po dvou měsících si mohl majitel prohlížet výstupy v jednoduchých tabulkách a diskutovat a rozhodovat se na základě konkrétních čísel.

Vyřešení těchto tří nejpalčivějších problémů nám zabralo 3 měsíce. S klientem spolupracujeme dodnes, jsme mu kdykoli k dispozici, a stále hledáme prostor pro zlepšení. Klient je spokojen, firma má přehled o své situaci, stále roste, a tím se oběma stranám otevírají nové možnosti spolupráce.

Máte zájem o krizové poradenství? Pojďme si domluvit první nezávaznou schůzku

Potřebujete poradit nebo váháte, zda je tato služba pro vás vhodná? Kontaktujte nás.

Pro nezávaznou poptávku vyplňte formulář, kontaktujeme vás:

Odpovíme vám do 24 hodin

Kliknutím na tlačítko souhlasíte se smluvními podmínkami