Máme zájem o s.r.o., a.s. a SE:

  • které jste založili, ale neuskutečnili s nimi podnikatelský záměr
  • s kterými jste dříve podnikali, ale nyní již není ve vašem zájmu společnost dále spravovat

Počítejte prosím s tím, že než se rozhodneme, zda společnost odkoupíme a za jakou cenu, budeme chtít prostudovat její účetní a obchodní doklady.

Jaké doklady si od vás vyžádáme?

  • Inventura účtů - předvaha (k poslednímu dni v předcházejícím měsíci)
  • Rozvaha a výsledovka (k 31.12.minulého roku a k poslednímu dni v předcházejícím měsíci)
  • Hlavní kniha (k 31.12.minulého roku a k poslednímu dni v předcházejícím měsíci)
  • Slada závazků a pohledávek (k 31.12.minulého roku a k poslednímu dni v předcházejícím měsíci)
  • Soupis majetku + karty (k 31.12.minulého roku a k poslednímu dni v předcházejícím měsíci)
  • Smlouvy (úvěr, leasing atd.) platné v aktuálním období
  • Kopie daňových přiznání za poslední 4 roky zpět včetně příloh
  • Seznam počtu zaměstnanců členěných podle roku a počtu zaměstnanců

Jakmile od vás získáme potřebné doklady, navrhneme vám cenu za odkup společnosti.

Pokud se rozhodneme společnost koupit a vy budete souhlasit s cenou, budeme požadovat před prodejem potvrzení o bezdlužnosti od příslušného finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a celního úřadu včetně Prohlášení o neexistenci závazků.

Nabídněte nám svou společnost ještě dnes

Nabídněte nám svou firmu:

Odpovíme vám do 24 hodin

Kliknutím na tlačítko souhlasíte se smluvními podmínkami

Nemáte rádi formuláře? Zavolejte nám na číslo +420 602 489 329 nebo napište na e-mail info@ceve.cz