Typ společnosti

Mezinárodní obchodní společnost (IBC)

Předpisy o společnostech

Řídí se zákonem o obchodních korporacích Marshallovy ostrovy (BCA), který je podobný zákonům o obchodních společnostech ve Velké Británii a Spojených státech.

Informace zveřejněné o funkcionářích společnosti

Nejsou

Důvěrnost

Nerezidentní společnosti nemají povinnost vést auditované účetnictví, podávat daňová přiznání ani podávat žádná finanční hlášení, nemají dále povinnost poskytovat podrobností o jejich majitelích nebo akcionářích.

Požadavky na účetnictví

Požadavky na účetnictví nejsou, dle §80 zák. O sdružování Marshll Islands

Zdanění

Žádné daně jakéhokoli druhu, pokud se jedná o zisky pocházející mimo tuto jurisdikci.

Legislativa

Moderní offshore legislativa.

Standardní měna

US$

Doba založení

1 – 2 dny

Stabilita

Marshall Ostrovy mají velmi dobrou regulaci pro ochranu majetku.

Časové pásmo

Pohodlné časové pásmo (GMT +12).

Požadavek na sekretářku

Ano

Splacený základní kapitál

Standardní výše základního kapitálu je 50 000 USD nebo 500 akcií bez hodnoty. Minimální splacená výše je 1 USD

Datum obnovení

Datum výročí společnosti / každý rok

Základy právního systému

Podle obecného práva.

Požadavky na počet ředitelů / akcionářů

Minimálně 1 ředitel/společník.

Akcie na doručitele

Ano

Požadované dokumenty pro založení společnosti

Ověřená kopie pasu, k ověření adresy bydliště doložit ověřené kopie účtenky / výpisu z účtu ne starší 3 měsíců pro každého akcionáře a ředitele společnosti. Dále je požadován stručný Podnikatelský záměr

Ceník:

Naše cena za založení společnosti je 2.800 USD

Cena zahrnuje všechny dokumenty tak, aby společnost mohla být plně funkční již od prvního dne registrace

  • Osvědčení o založení společnosti vydané místním registrátorem
  • Memorandum a stanovy
  • Sídlo společnosti na 1 rok
  • Akcie
  • Usnesení týkající se jmenování ředitele a rozdělení akcií.
  • Plně oddaný agent CEVE ve vašem servisu po dobu jednoho roku.

Poplatky obnovení-správy (Renewal Fees) po jednom roce 1.950 USD

Seznam služeb v ceně

  • Obnovení sídla
  • Průběžné ověřování, že společnost dodržuje místní zákony
  • Plně oddaný agent CEVE ve vašem servisu po dobu jednoho roku.

Doprovodné nomine služby

Služby nominee ředitel – 1 rok : 780 USD

Služby nominee společník - 1 rok : 780 USD

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Pro nezávaznou poptávku vyplňte formulář, kontaktujeme vás:

Odpovíme vám do 24 hodin

Kliknutím na tlačítko souhlasíte se smluvními podmínkami