Typ společnosti

Společnost s ručením omezeným.

Předpisy o společnostech

Maltské společnosti jsou regulovány podle zákona o společnostech na Maltě z roku 1995. Řídícími orgány jsou maltský rejstřík společností a maltský finanční úřad.

Informace zveřejněné o funkcionářích společnosti

Jména ředitelů společnosti jsou uvedena ve veřejném záznamu. Nominee zástupci mohou být použity k tomu, aby se zabránilo zobrazování jména klientů.

Požadavky na účetnictví

Účetnictví a daňová evidence musí být předloženy.

Legislativa

Moderní offshore legislativa.

Standardní měna

EUR

Stabilita

Velmi stabilní jurisdikce s vynikající pověstí.

Časové pásmo

Pohodlné časové pásmo (GMT+1).

Požadavek na sekretářku

Ano (je tedy nutné využít tuto službu)

Splacený kapitálový požadavek

Ano. 20% z 1 200 EUR požadovaného kapitálového požadavku. Tedy vklad 240 EUR.

Datum obnovení

Datum výročí společnosti / každý rok

Základy právního systému

Podle obecného práva.

Požadavky na počet ředitelů / akcionářů

Minimálně 1 ředitel a 1 akcionář.

Akcie na doručitele

Akcie na doručitele nejsou povoleny.

Daňový systém na Maltě

Efektivní daň z příjmu právnických osob je 5%. Zatímco běžná sazba daně z příjmu právnických osob je 35%, zahraničnímu akcionářu je vráceno 80% této částky. Výsledkem je velmi atraktivní 5% konečná sazba.

Požadované dokumenty pro založení společnosti

Ověřená kopie pasu, kopie účtenky / výpisu z účtu (jako ověření adresy trvalého bydliště, ne starší 3 měsíců) pro každého akcionáře a ředitele společnosti, jednoduchý životopis v AJ s uvedením současné profese a telefonního kontaktu od osoby, která bude ředitelem a popsat jaké budou activity a předmět podnikání LTD, originál referenčního dopisu od vaší banky, doklad o původu majetku.

Ceník:

Naše cena za založení společnosti je 3900 EUR

Cena zahrnuje všechny dokumenty tak, aby společnost mohla být plně funkční již od prvního dne registrace

  • Osvědčení o založení společnosti vydané místním registrátorem
  • Memorandum a stanovy
  • Sídlo společnosti na 1 rok
  • Akcie
  • Usnesení týkající se jmenování ředitele a rozdělení akcií.
  • Plně oddaný agent CEVE ve vašem servisu po dobu jednoho roku.

Poplatky obnovení-správy (Renewal Fees) po jednom roce 2600 EUR

Seznam služeb v ceně

  • Obnovení sídla
  • Průběžné ověřování, že společnost dodržuje místní zákony
  • Plně oddaný agent CEVE ve vašem servisu po dobu jednoho roku.

Doprovodné nomine služby

Služby místní sekretář (doporučujeme, pokud chcete využít daňových výhod LTD na Maltě, LTD bude považována za rezidenta na Maltě) - 1 rok  1900 EUR

Služby nominee společník - 1 rok 900 EUR

Služby nominee ředitel – 1 rok : 900 EUR

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Pro nezávaznou poptávku vyplňte formulář, kontaktujeme vás:

Odpovíme vám do 24 hodin

Kliknutím na tlačítko souhlasíte se smluvními podmínkami