Typ společnosti

Společnost s ručením omezeným.

Předpisy o společnostech

Kyperská advokátní komora je řídící orgán a společnosti jsou regulovány kyperským zákonem o společnostech, Cap. 113.

Informace zveřejněné o funkcionářích společnosti

Po registraci vaší společnosti na Kypru se v obchodním rejstříku objeví jméno ředitele společnosti, jsou však k dispozici služby nominee kandidátů.

Požadavky na účetnictví

Účetnictví a daňová evidence musí být předloženy.

Standardní měna

EUR

Stabilita

Velmi stabilní jurisdikce s vynikající pověstí.

Časové pásmo

Pohodlné časové pásmo (GMT+2).

Požadavek na sekretářku

Ano

Splacený kapitálový požadavek

Minimální základní kapitál: 1 EUR.

Datum obnovení

Datum výročí společnosti / každý rok

Základy právního systému

Podle obecného práva.

Požadavky na počet ředitelů / akcionářů

Minimálně 1 ředitel a 1 akcionář.

Akcie na doručitele

Akcie na doručitele nejsou povoleny.

Daňový systém na Kypru

Při vstupu do EU v roce 2004 se Kypr stal jednou z nejatraktivnějších obchodních destinací v Evropě.

Sazba daně pro kyperské společnosti je 12,5%, což je jedna z nejnižších sazeb v Evropě. Tato sazba se použije na všechny zisky generované po celém světě z kyperské společnosti.

Společnost je „rezidentem republiky“ pouze tehdy, pokud je její podnikání centrálně řízeno a kontrolováno na Kypru. Podle těchto nových pravidel je rezidentská společnost zdanitelná ze svých celosvětových příjmů získaných nebo pocházejících ze zdrojů na Kypru i mimo něj, pokud je spravována a ovládána z Kypru. Účetnictví a audit kyperské soukromé společnosti je povinný každý rok. K získání kyperského daňového identifikačního čísla je požadováno, aby většina ředitelů měla bydliště na Kypru, což CEVE zajistí.

Následující příjem nepodléhá dani:

Dividendy.
Zisky z prodeje kótovaných cenných papírů.
Zájmy, které se netýkají běžných činností nebo nesouvisejí přímo s klíčovou činností společnosti.

Možné odpočty:

Dary na charitu.
Náklady na reprezentaci.
Veškeré výdaje spojené s údržbou budovy.
Příspěvky na sociální pojištění zaměstnavatelů.

Výdaje nelze odečíst od:

Údržba motorových vozidel.

Požadované dokumenty pro založení společnosti

Ověřená kopie pasu, kopie účtenky / výpisu z účtu (jako ověření adresy trvalého bydliště, ne starší 3 měsíců) pro každého akcionáře a ředitele společnosti, jednoduchý životopis v AJ s uvedením současné profese a telefonního kontaktu od osoby, která bude ředitelem a popsat jaké budou activity a předmět podnikání LTD.

Ceník:

Naše cena za založení společnosti je 2700 USD

Cena zahrnuje všechny dokumenty tak, aby společnost mohla být plně funkční již od prvního dne registrace

  • Osvědčení o založení společnosti vydané místním registrátorem
  • Memorandum a stanovy
  • Sídlo společnosti na 1 rok
  • Akcie
  • Usnesení týkající se jmenování ředitele a rozdělení akcií.
  • Plně oddaný agent CEVE ve vašem servisu po dobu jednoho roku.

Poplatky obnovení-správy (Renewal Fees) po jednom roce 950 USD

Seznam služeb v ceně

  • Obnovení sídla
  • Průběžné ověřování, že společnost dodržuje místní zákony
  • Plně oddaný agent CEVE ve vašem servisu po dobu jednoho roku.

Doprovodné nomine služby

Služby místního sekretáře (doporučujeme, pokud chcete využít daňových výhod LTD na Kypru, LTD bude považována za rezidenta na Kypru) - 1 rok 500 EUR (možná platba s 2700 EUR pokud se rozhodnete pro tuto službu) Kyperská společnost by měla mít tajemníka-sekretáře, jak to vyžaduje zákon o obchodních společnostech a kdo bude odpovědný za statutární dokumenty společnosti.

Služby nominee ředitel – 1 rok : 600 EUR (doporučujeme, pokud chcete využít daňových výhod LTD na Kypru, LTD bude považována za rezidenta na Kypru, pokud bude mít mít místního ředitele s bydlištěm na Kypru.) (možná platba s 2700 EUR pokud se rozhodnete pro tuto službu).

Služby nominee společník - 1 rok 500 EUR (možná platba s 2700 EUR pokud se rozhodnete pro tuto službu)

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Pro nezávaznou poptávku vyplňte formulář, kontaktujeme vás:

Odpovíme vám do 24 hodin

Kliknutím na tlačítko souhlasíte se smluvními podmínkami