Možnosti řešení úpadku

Způsobem řešení možného úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v současném insolvenčním řízení jsou:

  • konkurs
  • reorganizace
  • oddlužení
  • zvláštní způsoby řešení úpadku

V případě spolupráce Vám navrhneme nejvhodnější způsob řešení Vaší situace.

V souvislosti s novým  insolvenčním zákonem je možné, aby dlužník reagoval již v době, kdy úpadek teprve hrozí.

Pokud předpokládáte, že nebudete schopni řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých dluhů (jste tedy v situaci hrozícího úpadku), můžete sami  na sebe podat insolvenční návrh. Tímto včasným podáním - se zvyšují šance na pozitivní způsob řešení úpadku a také na jeho vyřešení.

Prohlášením konkursu se přerušuje likvidace právnické osoby, končí nucená správa. Další účinky prohlášení konkursu na vaše podnikání (např. na společné jmění manželů, předkupní právo, nesplatné pohledávky, zástavní právo a další) s vámi rádi probereme osobně.

Nepostačuje-li majetek dlužníka k úhradě nákladů konkursu, soud návrh na prohlášení konkursu zamítne pro nedostatek majetku a zároveň podá návrh na výmaz dlužníka z obchodního rejstříku.

Pokud uvažujete o tom, zda podat či nepodat insolvenční návrh, obraťte se na nás. Za první konzultaci a analýzu nepožadujeme žádné poplatky.

Pro nezávaznou poptávku vyplňte formulář, kontaktujeme vás:

Odpovíme vám do 24 hodin

Kliknutím na tlačítko souhlasíte se smluvními podmínkami