Pronájímáte byt přes AIRBNB nebo BOOKING.COM? Nezapomeňte na zákonné povinnosti.

Poskytujete krátkodobé ubytování přes platformy typu Airbnb nebo Booking.com? Pokud to nejsou párkrát do roka přátelé, kteří za vámi přijedou na víkend, jedná se o podnikání. A to zvláště tehdy, pokud jste registrováni na některém z ubytovatelských portálů. Nezapomeňte tedy na splnění zákonných povinností.

Podle zákona je ubytovatelem každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než pět cizinců (výjimkou jsou osoby blízké). Ubytovatel musí nahlásit svou činnost na živnostenském úřadě a získat živnostenské oprávnění v živnosti volné na ubytovací služby. Evidenci ubytovaných je třeba vést v domovní knize. Tam je ze zákona nutné uvést následující identifikaci ubytovaného: jméno a příjmení, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování. V případě, že ubytujete cizince, je nutné tuto skutečnost oznámit přes portál Ubyport na cizineckou policii. Nesmíme rovněž zapomenout odvést rekreační a lázeňské poplatky za hosty, kteří přijeli na dovolenou. Existují zde výjimky vztahující se na osoby do 18 let, osoby na služební cestě, držitele průkazu ZTP/P a jejich průvodci, osoby starší 70 let, vojáci v základní službě a lidé, kterým byly přiznány přídavky na děti. Výši poplatků stanovuje obec veřejnou vyhláškou a jejich výši je nejlépe ověřit přímo na obecním nebo městském úřadě případně na magistrátu.

Jak je to s daněmi a EET?

Pokud nabízíte svoji nemovitost k ubytování dlouhodobě například na internetu, nahlíží se na vás jako na podnikatele a příjmy z této činnosti podléhají dani z příjmů fyzických osob jako příjmy ze samostatné činnosti. Tržby za ubytování se započítávají do tzv. zákonného obratu pro povinnou registraci DPH. Pokud tedy ubytovatel získá na tržbách za ubytování za 12 předcházejících měsíců (nikoli kalendářní rok) 1 milion korun, musí se zaregistrovat jako plátce DPH.

Přijímá-li ubytovatel peníze za ubytovací služby v hotovosti, je třeba tržby evidovat elektronicky. I když některé ubytovací platformy provádí hlášení o tržbách za ubytovatele, i tak se může stát, že občas ubytujete hosty, kteří si vás najdou jinou cestou. V ten moment je třeba takový příjem hlásit.

 

Ing. Martin Janoušek

Jako ekonomický poradce pomáhám se zakládáním českých a zahraničních společností včetně podnikatelských struktur, jejich správy a vedení. Jsem jednatelem CEVE s.r.o. Potřebujete-li s čímkoli pomoci, kontaktujte nás.

More Posts - Website - Facebook - Google Plus

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *