Co obnáší založení firmy – je lepší se do toho pustit sám nebo s odborníkem?

Volba právní formy podnikání patří k nejdůležitějším problémům, které podnikatel řeší při založení společnosti. Rozhoduje se mezi jednodušší variantou z hlediska organizace, kterou představuje živnostenské oprávnění, a mezi právní formou, např. společností s ručením omezeným.

Jaké jsou možnosti založení/získání firmy?

V případě, že se podnikatel rozhodne založit firmu sám, čeká ho zjišťování celé řady informací, musí navíc absolvovat časově náročné kolečko po institucích. Tento způsob vyžaduje značnou samostatnost při jednotlivých úkonech, ale hlavně znalost dílčích kroků, které je třeba učinit. Náročnost je přitom daná hlavně tím, v jaké oblasti bude podnikatel podnikat a jak má být jeho firma postavená.

Pokud se podnikatel necítí dostatečně jistě nebo nemá čas založit firmu sám, může využít služeb právníka nebo specializované firmy. Výhodou specializované firmy je znalost postupů, konkrétní dokumentace pro daný případ a navíc zastoupení ve většině činností spojených se založením společnosti před institucemi. Protože se tyto firmy přímo specializují na založení či prodej společností, reagují obvykle rychle a podnikatel může očekávat také nižší finanční náročnost. Díky zkušenostem doporučí specializovaná firma navíc vnitřní nastavení společnosti, daňové výhody a upozorní na podnikatelská rizika.

Jak je založení firmy časově a finančně náročné a co je potřeba zařídit?

Nejběžnější právní formou je společnost s ručením omezeným. Založení s.r.o. je pro neznalé oboru administrativně i časově náročný proces. Kromě poplatků spojených se založením, které se pohybují kolem šesti až osmi tisíc korun, je třeba počítat s nejméně 12 hodinami času vynaloženými na vyhledáváním informací a jednání s různými institucemi. Celkové můžeme očekávat, že založení firmy může vzít až tři týdny.

S pomocí specializované firmy lze ušetřit spoustu času i tápání. Odborník pomůže projít úskalími, se kterými se začínající podnikatel setkává. Na úplném začátku poradí s výběrem názvu společnosti, který bývá obvykle prvním problematickým bodem. Název firmy nesmí kolidovat v Obchodním rejstříku s jinými názvy a bez směrodatných zkušeností není ani po náhledu do OR garantováno, že bude možné název zapsat. Specialista dále pomůže při rozhodování ohledně sídla firmy, které si podnikatel může zvolit ve svém trvalém bydlišti, v pronajatých prostorách nebo jako kombinaci obou variant. Nasměruje při vyspecifikování předmětu podnikání. Budoucí vlastníci firem si často nejsou jisti, zda mají odbornou kvalifikaci a splňují podmínky pro získání živnostenského oprávnění, případně který typ je pro ně nejvhodnější.

Nejistotu mívají začínající podnikatelé také ohledně jednatelství – zda bude jednatelem jeden či více lidí a jakým způsobem budou jednat. Pochybnosti mohou existovat i v souvislosti s obchodním podílem či se základním kapitálem. Odborník může nasměrovat v tom, jaká je vhodná výše základního kapitálu, jak bude splacen a co ho bude tvořit – zda peněžní prostředky, movité či nemovité věci nebo práva.

Pokud se podnikatel pustí do založení firmy sám, bude se potýkat s problémy při přípravě dokumentů pro získání živnostenského oprávnění nebo jiného povolení a s dokumenty pro zápis do Živnostenského úřadu a pro zápis do Obchodního rejstříku. Pro laika je obvykle složité zorientovat se množství potřebných dokumentů a především poprat se s jejich přípravou.

Je lepší nechat si založit firmu od profesionála nebo se vyplatí pustit se do toho sám?

Obecně platí, že je lepší nechat si firmu založit od specializované společnosti. Bez potřebných zkušeností je člověk limitován časem a riskuje možnost vzniku celé řady chyb. Vzhledem k tomu, že si podnikatel zakládá firmu, protože chce podnikat a ne trávit dlouhé hodiny administrativou a obíháním úřadů, je vhodné obrátit se na odbornou pomoc.

Jaký je rozdíl mezi nově založenou a koupenou firmou? Plusy a minusy obou variant.

Kromě toho, že si podnikatel může novou společnost založit, existuje i varianta nákupu již připravené společnosti. Rozdíl je v tom, že při založení společnosti nevznikne historie zápisu, který se objevuje v obchodním rejstříku. Při založení jsou skutečně prvními zapsanými údaji údaje klienta. Pokud nemá společnost dostatečně dlouhou historii, může to v budoucnu omezit podnikatelské aktivity jako je čerpání úvěru, dotací, leasingu atd. Výhodou pro klienta je cena, která je v případě založení společnosti na míru levnější než koupě hotové společnosti. Naopak nevýhodou je, že klient čeká až do zápisu do Obchodního rejstříku, než mu bude přiděleno IČO, aby mohl začít podnikat. To trvá od pěti do třiceti dnů v závislosti na lhůtách Živnostenského úřadu nebo příslušného úřadu, který uděluje licence. Výhodou koupené firmy je přidělené IČO a možnost ihned provádět okamžitá rozhodnutí za společnost.

Podnikatelé mají z určitých podnikatelských důvodů zájem o firmy s historií. Tyto společnosti jsou již delší dobu na trhu, dosahují obratu, mají specifická povolení nebo podnikali v určitém oboru a můžou být již plátci DPH.

Pokud nejsme na FB zatím ve spojení napravme to

Ing. Martin Janoušek

Jako ekonomický poradce pomáhám se zakládáním českých a zahraničních společností včetně podnikatelských struktur, jejich správy a vedení. Jsem jednatelem CEVE s.r.o. Potřebujete-li s čímkoli pomoci, kontaktujte nás.

More Posts - Website - Facebook - Google Plus

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *