Mnoho podnikatelů podceňuje kvalitní účetní služby

Podnikatelé často hledají nejsnazší a nejlevnější formu vedení účetnictví. Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby nejlevnější forma nebyla často spojená s tím, že se nedodržuje zákon o účetnictví, zejména výkaznictví. Mnoho podnikatelů účetnictví podceňuje a nezajímá se o ně, protože to není složka, která jim vydělává peníze a žijí v přesvědčení, že se to “nějak udělá”.

“Podnikatelé často neřeší povinnosti spojené se správným účtováním do doby, než nastane problém. A to je většinou již pozdě. Například v momentě, kdy přijde kontrola z finančního úřadu, ze správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, celního úřadu, apod. S nekvalitně zpracovaným účetnictvím narazí stejně tak, když chce firmu prodat, vstoupit s firmou do likvidace nebo insolvenčního řízení nebo když si chce vzít bankovní úvěr. Tehdy musí doložit povinné výkazy,” vysvětluje Martin Janoušek z poradenské společnosti CEVE.

Zákon o účetnictví v přibližně 40 paragrafech říká, jak má podnikatel, který začne podnikat, vést účetnictví a jaké má provádět výkaznictví. A jak to má vlastně vypadat správně?

Účetnictví a správné účetní postupy určuje zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., který např. podnikateli ukládá, aby vedl účetnictví srozumitelně a to podávalo věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace podnikatele. Mimo jiné upřesňuje, jaké výkazy má podnikatel vést. Mezi tyto výkazy patří hlavní kniha, účetní deník, knihy analytických účtů, knihy podrozvahových účtů včetně provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků.

Co chtít po účetním?

Pro správný výběr účetní firmy by se měli podnikatelé ptát, zda účetní bude poskytovat služby v souladu se zákonem a dodržovat požadované výkaznictví. Zajímat se v první řadě o cenu je velmi krátkozraké.

“Nízká cena za účetní služby má pro nás být spíše výstrahou a podnětem ověřit si, že účetní bude účtovat podle pravidel. Pro větší jistotu doporučuji uzavřít smlouvu s účetní firmou a vymezit si práva a povinnosti. I když podnikatelé mohou pověřit vedením svého účetnictví jinou právnickou nebo fyzickou osobu, nezbavují se odpovědnosti za vedení účetnictví,” upozorňuje Martin Janoušek.

Pokud nejsme na FB zatím ve spojení napravme to

Ing. Martin Janoušek

Jako ekonomický poradce pomáhám se zakládáním českých a zahraničních společností včetně podnikatelských struktur, jejich správy a vedení. Jsem jednatelem CEVE s.r.o. Potřebujete-li s čímkoli pomoci, kontaktujte nás.

More Posts - Website - Facebook - Google Plus

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *